Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2012r.