Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów

WÓJT  GMINY  TUŁOWICE  OGŁASZA
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227  ze  zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej, oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice, do których przystąpiono na podstawie uchwały Nr IX/62/11 z dnia 27 października 2011r. oraz uchwały Nr VII/48/11 z dnia 30 czerwca 2011r.

       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do  dnia  29  lutego  2012 r.:

 1. na piśmie na adres: Urząd  Gminy w Tułowicach , 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1
 2. drogą elektroniczną na adres : tulowice@tulowice.pl
 3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju  nr 1.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Tułowice
Wiesław  Plewa

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Adam Ratuszny
 • opublikowano:
  24-01-2012 15:21
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  24-01-2012 15:22
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Tułowice
  odwiedzin: 3178
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×