Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXV Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń w terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej


PDFUchwała nr 10.pdf

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków


Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2016
  przez: Łukasz Koteluk
 • opublikowano:
  30-08-2016 11:57
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  30-08-2016 13:12
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 1226
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl