Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XXVI Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy