Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXVII Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 141.pdf

w sprawie wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do wykonania inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Tułowicach”


PDFUchwała nr 140.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji do partnerskiego projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski"


PDFUchwała nr 139.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski”


PDFUchwała nr 138.pdf

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. ”Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice” oraz uchylenia uchwały Nr XXVI/133/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30
sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. ”Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 137.pdf

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 136.pdf

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020


PDFUchwała nr 135.pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 134.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.


Metryczka
 • wytworzono:
  03-11-2016
  przez: Łukasz Koteluk
 • opublikowano:
  03-11-2016 14:10
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  03-11-2016 14:19
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 2223
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl