Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice położonych w obrębie Szydłów - działka nr 357

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY TUŁOWICE

OGŁASZA 

PUBLICZNY PRZETARG USTNY

 NIEOGRANICZONY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice położonych w obrębie Szydłów

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2012 roku o godz.10;00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach.
  2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca mienie gminy.

- część działki nr  357 o powierzchni 17700m2  ( 1,7700 ha) położonej  w Szydłowie,  

  1. Wysokość kwoty wywoławczej równa jest połowie czynszu na określoną dzierżawę, stanowiącą uprawnienie  do nawiązania  umowy na daną nieruchomość. Wysokość kwoty wywoławczej wynosi  177,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 00/100)
  2. Wadium  w wysokości 8,85zł ( słownie: osiem złotych 85/100)( 5%) kwoty  wywoławczej  należy wpłacić do dnia  23 lipca 2012 roku  do godziny 14;00  w kasie Urzędu Gminy w Tułowicach. Wadium zwraca się po przetargu w godzinach pracy Urzędu Gminy.
  3. Informacje dotyczące wszelkich dokumentów przetargowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tułowicach,  pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                              Wójt Gminy Tułowice

                                                                                                  Wiesław Plewa