Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XXXII Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice działek o numerach 126/6, 127/6 i 128/12 obręb Tułowice