Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XXXV Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na dofinansowanie zadania „remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1513 O w miejscowości Tułowice ul. 1 Maja


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Tułowice jako elementu znaku towarowego spółki oraz udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020”