Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XXXVII Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 199.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


PDFUchwała nr 198.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2016 r.


PDFUchwała nr 197.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.


PDFUchwała nr 196 .pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 195.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.