Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2013r.