Przejdź do treści strony WCAG

Budżet na rok 2013


PDFUchwała nr XXII/126/12 z dnia 20.12.2012 r.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 rok


PDFUchwała nr 195/2014 z dnia 19.05.2014 r.pdf

 o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za wykonanie budżetu Gminy za rok 2013