Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus” - 01.04.2017 - 30.06.2017 r.


Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. realizował projekt profilaktyczny pt. „Rodzina na plus”, którego celem było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nasz Projekt jest odpowiedzią na realne problemy i zagrożenia występujące w naszej gminie, ponieważ opracowany został na podstawie: wyników obserwacji asystenta rodziny, pracowników socjalnych, psychologa, - analizy wniosków wynikających z ewaluacji Projektu profilaktycznego  realizowanego w roku 2017.

  Cele szczegółowe projektu:

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawiska przemocy.
 2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i przemocy.

Zadania do realizacji w ramach projektu:

1. Udzielanie rodzinom, dzieciom, młodzieży dotkniętym patologiami, w których występują lub  mogą wystąpić problemy uzależnień, pomocy: opiekuńczo-wychowawczej, społecznej,  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

2. Zapewnienie poradnictwa i pomocy psychologiczno– terapeutycznej osobom pozostającym w kryzysie m.in. z powodu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, a także prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców poprzez działalność w ramach Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego.

Adresatami projektu były  rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy, a także  osoby  dotknięte  przemocą  w rodzinie w tym:                              
- 22  dzieci
- 11 osób dorosłych

Okres trwania projektu:

01.04.2017 r. – 30.06.2017 r.

Projekt zakładał:

Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz zjawiska przemocy w rodzinie zmierzających w szczególności do ograniczenia skali używania środków psychoaktywnych i stosowania przemocy.

Działania w ramach projektu:

-zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dorosłych,

-warsztaty autoprezentacji dla rodziców ,

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci,

- wspólne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i ich rodziców ( Dzień Dziecka– warsztaty w drewnie, wyjazd do kina, podsumowanie projektu – wspólne zabawy, malowanie twarzy).

Realizacja projektu oparta była głównie na współpracy i aktywnym udziale naszych podopiecznych: rodziców i ich dzieci.

Środki na realizację projektu w wysokości 2.500 zł pozyskano z Urzędu Gminy Tułowice w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Projekt wpisuje się również w założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020.


19126359_773716872800681_1364789766_o.jpeg 19179207_773716802800688_340865612_o.jpeg 19650329_785432591629109_235982005_o.jpeg 20170622_132657.jpeg
20170629_091442.jpeg 20622780_801284793377222_937407079_o.jpeg 20629857_801284830043885_412631767_o.jpeg  

Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2017
  przez: Helena Wojtasik
 • opublikowano:
  04-08-2017 13:37
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  04-08-2017 13:52
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Tułowicki Ośrodek Kultury
  odwiedzin: 1398
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×