Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2013


1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem do produkcji prefabrykatów betonowych.2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Odbudowa i rozbudowa budynków mieszkalno-usłgowych i gospodarczych w Tułowicach Małych".3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Przebudowa mostu na rzece ścinawie Niemodlińskiej w ciągu drogi leśnej w miejscowości Tułowice".4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i adaptacja części byłego Zakładu Ceramiki w Tułowicach dla potrzeb uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów aluminiowych".5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu rybnego w Ligocie Tułowickiej.6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Gminie Tułowice.7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia „ Przebudowa zastawki piętrzącej wodę przy punkcie czerpania wody na rowie Wytoka, oddz. 302k Leśnictwo Sosnówka” (działka ewidencyjna nr 201/1 i 200/1 , obręb Szydłów.8. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu rybnego karpiowego w Ligocie Tułowickiej.9. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW.10. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW".11. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na  montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.Metryczka
  • wytworzono:
    23-01-2013
    przez: Teresa Dąbrowska
  • opublikowano:
    24-01-2013 00:15
    przez: Sebastian Siorak
  • zmodyfikowano:
    26-05-2015 12:04
    przez: Łukasz Koteluk
  • podmiot udostępniający:
    Wójt Gminy Tułowice
    odwiedzin: 6206
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl