Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 247 z dnia 20.09.2017 r.


PDFZarządzenie nr 247 z dnia 20.09.2017 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.