Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XLI Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i publiczne gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową w Tułowicach


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2017
  przez: Łukasz Koteluk
 • opublikowano:
  23-10-2017 13:20
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  30-10-2017 15:12
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 1354
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl