Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania i opinie 2018


PDFSprawozdanie dotyczące współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym w 2018 r.pdf


PDFUchwała RIO nr 351/2018 z dnia 20.09.2019 r.pdf

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku


PDFUchwała RIO nr 166/2018 z dnia 26.04.2018 r.pdf

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.


PDFUchwała RIO nr 427/2017 z dnia 12.12.2017 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2018-2021


PDFUchwała RIO nr 426/2017 z dnia 12.12.2017 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Województwo Opolskie:

PDFRb-50D OUW.pdf

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W OUW.pdf

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN OUW.pdf

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


PDFRb-27ZZ OUW.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


Krajowe Biuro Wyborcze:

PDFRb-50D KBW.pdf

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W KBW.pdf

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN KBW.pdf

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


II kwartał:

PDFRb-27S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30S.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30S.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-ST.pdf

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UZ.pdf

roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2017
  przez: Bożena Gąska
 • opublikowano:
  20-12-2017 11:05
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  03-09-2019 13:58
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Tułowicach
  odwiedzin: 2734
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×