Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XLIII Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 rok


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 rok


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych