Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej


PDFProtokół 1/2018.pdf

z posiedzenia komisji powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu


PDFProtokół 2/2018.pdf

z posiedzenia komisji powołanej do oceny ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.