Przejdź do treści strony WCAG

Wybory Samorządowe 2018


PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r.pdf

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego


PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r.pdf

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego


PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Tułowic.pdf


PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Tułowicach.pdf


PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf

w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


PDFWniosek o przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 5.10.2018 r.pdf

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Tułowic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 01.10.2018 r.pdf

o obsadzeniu mandatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 1.10.2018 r.pdf

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tułowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 01.10.2018 r.pdf

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tułowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28.09.2018 r.pdf

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tułowice


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24.09.2018 r.pdf


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18.09.2018 r.pdf

w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej wTułowicach z dnia 18.09.2018 r.pdf


PDFObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dani 14.09.2018 r.pdf

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFDyżury Urzędnika Wyborczego.pdf


PDFInformacja z dnia 10.09.20198 r.pdf

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r.pdf

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach


PDFObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dnia 23.08.2018 r.pdf


PDFZarządzenie nr 329 z dnia 16.08.2018 r.pdf

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.02.0218 r.pdf


PDFInformacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22.02.2018 r.pdf

o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury