Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w m.Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf


DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx


PDFDocelowe oznakowanie.pdf


PDFLokalizacja inwestycji.pdf


PDFOpis techniczny.pdf


PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf


PDFProfil podłużny - ul.Szkolna.pdf


PDFprzekrój A-A.pdf


PDFprzekrój B-B.pdf


PDFprzekrój C-C.pdf


PDFprzekrój D-D.pdf


PDFprzekrój E-E.pdf


PDFSzczegóły wbudowania oporników.pdf


PDFWidok wjazdu do posesji.pdf


PDFWidok wyniesionego skrzyżowania.pdf


PDFWidok wyniesionego skrzyżowania1.pdf


PDFInformacja BIOZ.pdf


PDFKomora zasuw KZ1.pdf


PDFKomora zasuw KZ2.pdf


PDFMapa poglądowa.pdf


PDFOpis techniczny - branża sanitarna.pdf


PDFProfil podłużny rurociągu W-1.pdf


PDFProjekt budowlano-wykonawczy.pdf


PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf


PDFSpis rysunków.pdf


PDFUzgodnienie ZGKiM.pdf


ATHwodociąg Tułowice_24.09.2017r. - wyzerowany.ATH


PDFNakrywa słupa propozycja.pdf


PDFOgrodzenie - brama i furtka.pdf


PDFOgrodzenie - projekt przęseł.pdf


PDFPlan usytuowania.pdf


PDFProjekt przebudowy ogrodzenia cmentarza parafialnego w Tułowicach.pdf


PDFPrzedmiar robót - drogowe.pdf


PDFPrzedmiar robót - wodociąg.pdf


PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf


PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf


PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf


PDFST-00.03 Sieć wodociągowa.pdf


PDFST-00.04 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf


PDFST-00.05 Roboty drogowe i wykończeniowe.pdf


PDFStrona tytułowa ST Tułowice wodociąg.pdf


PDFSzczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odboru robót.pdf


PDFOświadczenia projektanta.pdf


PDFWyjaśnienie treści SIWZ_1.pdf


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


Metryczka
 • wytworzono:
  23-02-2018
  przez: Łukasz Koteluk
 • opublikowano:
  23-02-2018 13:34
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  04-04-2018 14:31
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Tułowicach
  odwiedzin: 2001
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×