Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XLVII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/55/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tułowice


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zniesienia sołectwa Tułowice


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tułowicach na 2018 r.


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu