Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XLIX Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2018 roku


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - zmienionej uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r.


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 10.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


PDFUchwała nr 11.pdf

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym


PDFUchwała nr 12.pdf

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu


Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2018
  przez: Teresa Cybuchowska-Balwierz
 • opublikowano:
  03-04-2018 09:26
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  03-04-2018 09:37
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Teresa Cybuchowska-Balwierz
  odwiedzin: 544
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×