Przejdź do treści strony WCAG

Remont stawów w miejscowości Goszczowice i w miejscowości Skarbiszowice


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx


Goszczowice PB


PDFMapa ewidencji gruntów i budynków.pdf


PDFPismo ws. decyzji środowiskowej.pdf


PDFProjekt budowlany-Goszczowice.pdf


PDFRys.1 - Mapa poglądowa.pdf


PDFRys.2 - Mapa zagospodarowania terenu.pdf


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy.pdf


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf


PDFRys.5 - Kładka drewniana.pdf


PDFRys.6 - Typy ubezpieczeń stopy skarpy.pdf


PDFRys.7 - Przyczółek wlotowy przepustu, mur oporowy z gabionów.pdf


PDFRys.8 - Poręcz stalowa.pdf


PDFWypis i wyrys z MPZP.pdf


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf


Operat wodnoprawny Goszczowice


PDFMapa ewidencyjna gruntów i budynków.pdf


PDFOperat wodnoprawny.pdf


PDFRys.1 - Mapa poglądowa i zlewni.pdf


PDFRys.2 - Mapa zagospodarowania terenu.pdf


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas terenu.pdf


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf


PDFRys.5 - Kładka drewniana.pdf


PDFRys.6 - Typy ubezpieczeń stopy skarpy.pdf


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf


PDFStreszczenie w języku nietechnicznym.pdf


Przedmiary robót


PDFRemont stawu Goszczowice.pdf


PDFRemont stawu Skarbiszowice.pdf


Skarbiszowice PB


PDFMapa ewidencji gruntów i budynków.pdf


PDFPismo ws. decyzji środowiskowej.pdf


PDFProjekt budowlany - Skarbiszowice.pdf


PDFProjekty typowe mnichów.pdf


PDFRys.1 - Mapa poglądowa.pdf


PDFRys.2 - Mapa zagospodarowania terenu.pdf


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy.pdf


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf


PDFWypis i wyrys z MPZP.pdf


Operat wodnoprawny Skarbiszowice


PDFMapa ewidenci gruntów i budynków.pdf


PDFOperat wodnoprawny.pdf


PDFProjekty typowe mnichów.pdf


PDFRys.1 - Mapa poglądowa.pdf


PDFRys.2 - Mapa zagospodawania terenu.pdf


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy.pdf


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf


PDFStreszczenie w języku nietechnicznym.pdf


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf