Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XLIX Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 253.pdf

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu


PDFUchwała nr 252.pdf

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2018 roku


PDFUchwała nr 251.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 250.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


PDFUchwała nr 249.pdf

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


PDFUchwała nr 248.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


PDFUchwała nr 247.pdf

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - zmienionej uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r


PDFUchwała nr 246.pdf

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym


PDFUchwała nr 245.pdf

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym


PDFUchwała nr 244.pdf

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 243.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 242.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2018
  przez: Teresa Cybuchowska-Balwierz
 • opublikowano:
  13-04-2018 11:31
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  17-04-2018 10:47
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Tułowicach
  odwiedzin: 641
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×