Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja L Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza zmierzających do zmiany kierunku i sposobu rekultywacji wyrobiska kopalni bazaltu „Rutki-Ligota” na terenie należącym do Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFUchwała nr 5.pdf

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych


PDFUchwała nr 6.pdf

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania


Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2018
  przez: Teresa Cybuchowska-Balwierz
 • opublikowano:
  09-05-2018 09:58
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  09-05-2018 11:08
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Teresa Cybuchowska-Balwierz
  odwiedzin: 677
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl