Przejdź do treści strony WCAG

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 16.06.2018 r.


Na podstawie sprawozdania z badań próbek wody z dnia 15.06.2018 r. informuję, że badania nie wykazały obecności bakterii grupy coli (skan sprawozdania na stronie BIP).

W chwili obecnej trwa dalsze płukanie i dezynfekcja sieci na wodociągu publicznym w Tułowicach, co może powodować zmiany w zapachu i smaku wody, jednak nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Podjęte zostały również kolejne kroki w celu kontroli jakości wody i w konsekwencji wydania decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, odwołującej wcześniejszy komunikat

PDFSprawozdanie z badań próbki wody z dnia 16.06.2018 r.pdf