Przejdź do treści strony WCAG

Sesja LI Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 2017 r.


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do projektu pn. „Po-MOC ma MOC!” jako Partner Nr 2 Spółdzielni Socjalnej „Parasol” z siedzibą w Jędrzychowie


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice