Przejdź do treści strony WCAG

Sesja LIII Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 286.pdf

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


PDFUchwała nr 285.pdf

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 284.pdf

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 283.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFUchwała nr 282.pdf

w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFUchwała nr 281.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 280.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.