Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
67563738659757969584643606635736832645495172768334234410
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
482454718451001591425942254299620695611561535573535563563966
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
402505318649023369833570633071356683652138227462735348151276
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
323572826024086254984729829184339073001826913297242390434191
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9286108631171398761107513321120301339714948244443522253783
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
861476578514771389337312892369737574792977878078
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
660580538346678386418004709272736160598169116330
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000020166017633968516344
 1. Rejestr zmian strony
  Wyświetleń: 169152
 2. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 73715
 3. Tułowicki Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 47283
 4. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 34184
 5. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30583
 6. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 23702
 7. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 19789
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 19149
 9. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 18930
 10. Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 18551
 11. Tułowice Małe
  Wyświetleń: 16720
 12. Informacje o urzędzie
  Wyświetleń: 16118
 13. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 15792
 14. Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 15565
 15. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 15190
 16. Uchwały Rady Gminy Tułowice 2014-2018
  Wyświetleń: 14508
 17. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 14227
 18. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 12929
 19. Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 12445
 20. Wycinanie drzew
  Wyświetleń: 12031
 21. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 11671
 22. Zarządzenia 2010-2014
  Wyświetleń: 11523
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 11382
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10632
 25. Sesje 2014-2018
  Wyświetleń: 10192
 26. Geologia
  Wyświetleń: 9517
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9431
 28. Utrzymanie czystości
  Wyświetleń: 9365
 29. Grunty rolne i leśne
  Wyświetleń: 9349
 30. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 9303
 31. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
  Wyświetleń: 9267
 32. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 9231
 33. Nabór na stanowisko księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 8880
 34. Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 8629
 35. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 8466
 36. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8392
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8347
 38. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 8329
 39. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8249
 40. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8123
 41. Azbest
  Wyświetleń: 8079
 42. Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7969
 43. Informatyk w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 7901
 44. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 7798
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7771
 46. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7671
 47. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7662
 48. Wybory
  Wyświetleń: 7651
 49. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tułowice
  Wyświetleń: 7564
 50. Zarządzenia 2014-2018
  Wyświetleń: 7263
 51. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7177
 52. Nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności
  Wyświetleń: 7141
 53. Pracownicy Urzędu
  Wyświetleń: 7045
 54. Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 7035
 55. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2011 r.
  Wyświetleń: 6909
 56. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6891
 57. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
  Wyświetleń: 6883
 58. Wykonanie nawierzchni kostki brukowej placu pod PSZOK w Tułowicach
  Wyświetleń: 6774
 59. Projekty aktów prawnych 2014-2018
  Wyświetleń: 6764
 60. Informacje odnośnie jakości wody - Stacja Uzdatniania Wody
  Wyświetleń: 6699
 61. Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2011
  Wyświetleń: 6674
 62. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szydłowie
  Wyświetleń: 6524
 63. Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 6520
 64. Przetarg na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej i remizy w Goszczowicach
  Wyświetleń: 6508
 65. Skarbiszowice
  Wyświetleń: 6493
 66. Szkody łowieckie
  Wyświetleń: 6466
 67. Konkurs na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6454
 68. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r
  Wyświetleń: 6409
 69. Sekretarka w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 6406
 70. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ligocie Tułowickiej
  Wyświetleń: 6347
 71. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6300
 72. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 6269
 73. Oświadczenia Majątkowe Radnych - Rozpoczęcie Kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 6248
 74. Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Betonowa w Tułowicach
  Wyświetleń: 6239
 75. Uchwały Rady Gminy Tułowice 2010-2014
  Wyświetleń: 6236
 76. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym dla czterech odrębnych lokali mieszkalnych w Gminie Tułowice
  Wyświetleń: 6232
 77. Ligota Tułowicka
  Wyświetleń: 6212
 78. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6159
 79. Szydłów
  Wyświetleń: 6116
 80. Informatyk w Urzędzie Gminy w Tułowicach
  Wyświetleń: 6008
 81. Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 5987
 82. Goszczowice
  Wyświetleń: 5977
 83. Radni
  Wyświetleń: 5961
 84. Dyrektor w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 5921
 85. Nabór na stanowisko Specjalista ds. technicznych
  Wyświetleń: 5920
 86. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 5920
 87. Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach - przetarg organizowany przez Gminny Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 5913
 88. Zakup i dostawa urządzeń multimedialnych (tablice interaktywne) oraz pomocy dydaktycznych dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 5865
 89. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2013r.
  Wyświetleń: 5833
 90. Burmistrz Tułowic
  Wyświetleń: 5830
 91. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Tułowicach przy ul. Świerczewskiego i Tułowicach Małych etap I i etap II
  Wyświetleń: 5759
 92. Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 5745
 93. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-2018
  Wyświetleń: 5745
 94. Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 5742
 95. Specjalista do spraw płac i ewidencji finansowo – księgowych
  Wyświetleń: 5742
 96. Regulamin organizacyjny jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5704
 97. Zarządzenie nr 55 z dnia 26.08.2011 r.
  Wyświetleń: 5679
 98. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach
  Wyświetleń: 5655
 99. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5638
 100. Prowadzenie stołówki środowiskowej oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 5598
 101. Ogłoszenie w sprawie bezpłatnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV) na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 5530
 102. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową
  Wyświetleń: 5468
 103. Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
  Wyświetleń: 5462
 104. Regulamin PSZOK
  Wyświetleń: 5454
 105. Rok Szkolny 2014/2015
  Wyświetleń: 5449
 106. Wycinanie drzew 2014
  Wyświetleń: 5449
 107. Interpretacja przepisów prawa
  Wyświetleń: 5442
 108. Wykonanie remontu fragmentów ulicy Sportowej w Szydłowie i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
  Wyświetleń: 5430
 109. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych LUTY - GRUDZIEŃ 2015 rok
  Wyświetleń: 5390
 110. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
  Wyświetleń: 5368
 111. Zamówienia publiczne 2014-2018
  Wyświetleń: 5338
 112. Wycinanie drzew 2012
  Wyświetleń: 5255
 113. Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2013
  Wyświetleń: 5231
 114. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 5213
 115. Projekt Ośrodka Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych
  Wyświetleń: 5147
 116. Nabór na stanowisko Specjalista ds.Gospodarki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 5144
 117. Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pt Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 5140
 118. Zarządzenie nr 326 z dnia 21.08.2014 r.
  Wyświetleń: 5131
 119. Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5104
 120. Nabór na stanowisko księgowy/a w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 5102
 121. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych - styczeń 2015 rok
  Wyświetleń: 5101
 122. Nabór na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tułowicach
  Wyświetleń: 5068
 123. Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach
  Wyświetleń: 5024
 124. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2014
  Wyświetleń: 5002
 125. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4980
 126. Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów i osób objętych programem -Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
  Wyświetleń: 4979
 127. Zarządzenie nr 57 z dnia 04.08.2015 r.
  Wyświetleń: 4971
 128. Zarządzenie nr 153 z dnia 19.10.2012 r.
  Wyświetleń: 4948
 129. Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2014
  Wyświetleń: 4916
 130. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4899
 131. Konkurs na stanowisko opiekuna dziennego w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4869
 132. Budowa obiektu pn. Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych
  Wyświetleń: 4845
 133. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 4807
 134. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2012 r.
  Wyświetleń: 4803
 135. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tułowice 2012-2014 r.
  Wyświetleń: 4793
 136. Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Tułowice w wysokości 1 100 000,00 PLN
  Wyświetleń: 4760
 137. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Tułowicach
  Wyświetleń: 4659
 138. Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach
  Wyświetleń: 4653
 139. Konkurs na stanowisko opiekuna dziennego w Ośrodku Pomocy Społecznej - etap II
  Wyświetleń: 4637
 140. II Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4630
 141. Nowe wzory deklaracji - odpady komunalne
  Wyświetleń: 4612
 142. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - grudzień 2014 rok
  Wyświetleń: 4592
 143. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2013 r.
  Wyświetleń: 4573
 144. Zarządzenie nr 234 z dnia 20.07.2017 r.
  Wyświetleń: 4539
 145. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4537
 146. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-2014
  Wyświetleń: 4523
 147. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 4519
 148. Zarządzenie nr 106 z dnia 30.04.2012 r.
  Wyświetleń: 4517
 149. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego
  Wyświetleń: 4512
 150. Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2012
  Wyświetleń: 4498
 151. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4461
 152. Oświadczenie
  Wyświetleń: 4421
 153. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4395
 154. Wycinanie drzew 2011
  Wyświetleń: 4372
 155. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 4370
 156. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 4324
 157. Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014 r.
  Wyświetleń: 4281
 158. Rok szkolny 2013/2014
  Wyświetleń: 4281
 159. Zarządzenie nr 199 z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4279
 160. Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 4272
 161. Zamówienia publiczne 2010-2014
  Wyświetleń: 4246
 162. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze
  Wyświetleń: 4240
 163. Pełnomocnictwo
  Wyświetleń: 4232
 164. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4219
 165. Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice położonych w obrębie Tułowice
  Wyświetleń: 4213
 166. Przetargi nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-2018
  Wyświetleń: 4186
 167. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 4176
 168. Zarządzenia 2010-2014
  Wyświetleń: 4121
 169. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-2018
  Wyświetleń: 4096
 170. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu na koniec kadencji 2014 r.
  Wyświetleń: 4035
 171. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 4020
 172. Zarządzenie nr 344 z dnia 14.10.2014 r.
  Wyświetleń: 4015
 173. Wycinanie drzew 2015
  Wyświetleń: 4014
 174. Podmioty odbierajace odpady z terenu gminy Tułowice
  Wyświetleń: 3979
 175. Zarządzenie nr 237 z dnia 10.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3966
 176. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3964
 177. Wycinanie drzew 2013
  Wyświetleń: 3964
 178. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3922
 179. Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 3867
 180. Zarządzenie nr 342 z dnia 08.10.2014 r.
  Wyświetleń: 3855
 181. Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 3823
 182. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3820
 183. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice
  Wyświetleń: 3814
 184. Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 3806
 185. Zarządzenie nr 287 z dnia 26.03.2014 r.
  Wyświetleń: 3805
 186. Dług publiczny
  Wyświetleń: 3801
 187. Wieloletnia prognoza finansowa 2012
  Wyświetleń: 3792
 188. Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 3784
 189. Budżet na rok 2010
  Wyświetleń: 3751
 190. Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku
  Wyświetleń: 3748
 191. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3724
 192. Informacja o odbiorze odpadów komunalnych biodegradowalnych
  Wyświetleń: 3719
 193. Rekultywacja
  Wyświetleń: 3718
 194. Remont dróg gminnych w Tułowicach ul. Tysiąclecia, Ceramiczna, Niepodległości, Wolności i Elsnera
  Wyświetleń: 3684
 195. V Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 3646
 196. Nabór na stanowisko Specjalista ds. Świadczeń Wychowawczych
  Wyświetleń: 3642
 197. Zarządzenie nr 221 z dnia 15.07.2013 r.
  Wyświetleń: 3634
 198. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3619
 199. Rejestr działalności regulowanej 2013
  Wyświetleń: 3597
 200. Dyżury
  Wyświetleń: 3577
 201. Sieć innowacji w rolnictiwe i na obszarach wiejskich
  Wyświetleń: 3565
 202. Informacja Burmistrza Tułowic z dnia 06.03.2018 r. - odpady wielkogabarytowe Tułowice
  Wyświetleń: 3560
 203. Rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie
  Wyświetleń: 3543
 204. Przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-2018
  Wyświetleń: 3530
 205. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2014 r.
  Wyświetleń: 3488
 206. Zarządzenie nr 294 z dnia 22.04.2014 r.
  Wyświetleń: 3447
 207. Informacja o wynikach przetargów z dnia 06.05.2014 r.
  Wyświetleń: 3412
 208. Poprawa jakości środowiska
  Wyświetleń: 3398
 209. Informacja o wynikach przetargu z dnia 15.04.2014 r.
  Wyświetleń: 3367
 210. Rekultywacja gruntów - opinie 2014r.
  Wyświetleń: 3366
 211. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - lipiec 2016 rok
  Wyświetleń: 3364
 212. Zarządzenie nr 247 z dnia 20.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3351
 213. Rejestr działalności regulowanej 2012
  Wyświetleń: 3349
 214. Informacja o wynikach przetargów z dnia 20.11.2014 r.
  Wyświetleń: 3322
 215. Wieloletnia prognoza finansowa 2011
  Wyświetleń: 3306
 216. Wniosek o wpis do rejestru
  Wyświetleń: 3301
 217. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2012r.
  Wyświetleń: 3273
 218. Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3259
 219. Procedura utylizacji padłych lub zabitych zwierząt w rejonie ogniska choroby zakaźnej
  Wyświetleń: 3248
 220. Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 11.02.2014r.
  Wyświetleń: 3237
 221. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2009 - 2010
  Wyświetleń: 3234
 222. Informacja o osiągniętych przez gminę w 2013r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  Wyświetleń: 3219
 223. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Tułowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 3191
 224. Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji za 2014 r.
  Wyświetleń: 3175
 225. II Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 3171
 226. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
  Wyświetleń: 3160
 227. Opinia w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża bazaltu "Ligota Tułowicka 1"
  Wyświetleń: 3155
 228. Zamówienia publiczne 2014
  Wyświetleń: 3153
 229. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2013
  Wyświetleń: 3145
 230. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3135
 231. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 3132
 232. Zarządzenie nr 180 z dnia 25.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3128
 233. Regulowany rejestr działalności gospodarczej - informacje dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 3117
 234. Plany polowań zbiorowych kół łowieckich
  Wyświetleń: 3105
 235. Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.06.2013 r.
  Wyświetleń: 3093
 236. Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej
  Wyświetleń: 3081
 237. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3064
 238. Porady prawne
  Wyświetleń: 3049
 239. VI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 3049
 240. Opinia do przedłożonego dodatku nr 1 do Planu ruchu zakładu górniczego sporządzonego w formie uproszczonej na okres od 08.09.2010r. do dnia 07.09.2015r. dla Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A w Niemodlinie - Kopalnia Bazaltu „RUTKI-LIGOTA”
  Wyświetleń: 3046
 241. Amarante Investments Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3032
 242. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3012
 243. Wniosek w sprawie ściągnięcia i wykorzystania wierzchniej warstwy próchnicznej gleby
  Wyświetleń: 2997
 244. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów
  Wyświetleń: 2995
 245. Zestawienie podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2983
 246. Karta informacyjna 1-2013
  Wyświetleń: 2977
 247. Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu
  Wyświetleń: 2973
 248. Grypa ptaków - szkolenie dla mieszkańców powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 2966
 249. Opinia w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych EUROSILESIA
  Wyświetleń: 2965
 250. Informacja o osiągniętych przez gminie w 2012 r. wymaganych poziomach recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  Wyświetleń: 2959
 251. Zarządzenie 207 z dnia 27.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2955
 252. Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice o przystąpieniu do sporządzenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2948
 253. Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2016
  Wyświetleń: 2938
 254. Sesja LIV Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 2937
 255. Karta informacyjna 1-1-2013 - Ocena oddziaływania przedsięwziecia
  Wyświetleń: 2935
 256. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032
  Wyświetleń: 2927
 257. Informacja dotycząca składania sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2915
 258. Zarządzenie nr 181 z dnia 31.01.2013 r.
  Wyświetleń: 2914
 259. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2911
 260. Informacja o odpadach przekazywanych do Punktu Segregowanej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
  Wyświetleń: 2883
 261. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice położonych w obrębie Szydłów - działka nr 357
  Wyświetleń: 2876
 262. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2867
 263. Sprawozdania i opinie
  Wyświetleń: 2866
 264. Wniosek na usuwanie azbestu w 2018 r.
  Wyświetleń: 2862
 265. Ogłoszenie 5/2014 z dnia 27.01.2014r.
  Wyświetleń: 2859
 266. Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest - podsumowanie
  Wyświetleń: 2857
 267. Ogłoszenie 7/2014 z dnia 14.05.2014r
  Wyświetleń: 2843
 268. Informacja dla mieszkańców Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2837
 269. Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych
  Wyświetleń: 2823
 270. VII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2811
 271. Nabór na stanowisko Kierownika Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków
  Wyświetleń: 2806
 272. Ewidencja udzielonych zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2799
 273. Odpady stałe: "VEOLIA S.A."
  Wyświetleń: 2791
 274. Program ochrony środowiska dla Gminy Tułowice - podsumowanie
  Wyświetleń: 2784
 275. Ogłoszenie 6/2014 z dnia 13.03.2014r.
  Wyświetleń: 2779
 276. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - grudzień 2017 rok
  Wyświetleń: 2756
 277. I Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2747
 278. Karta informacyjna 1-2-2013 - Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Tułowice na lata 2013-2032
  Wyświetleń: 2747
 279. Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2736
 280. Konsultacje
  Wyświetleń: 2705
 281. Wniosek o wydanie opinii do przedłożonego dodatku nr 1 do Planu ruchu zakładu górniczego sporządzonego w formie uproszczonej na okres od 30.07.2010r. do dnia 29.07.2015r. dla Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2705
 282. Zarządzenie nr 176 z dnia 14.01.2013 r.
  Wyświetleń: 2703
 283. Karta informacyjna 1-2013 - Projekt programu ochrony srodowiska dla gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 2702
 284. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tułowice na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2687
 285. Ogłoszenie 9/2014 z dnia 07.07.2014r.
  Wyświetleń: 2675
 286. Ogłoszenie nr RLiOŚ.602.1.2013.TD z dnia 5.09.2013r.
  Wyświetleń: 2673
 287. III Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2659
 288. Zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 2651
 289. Karta informacyjna 1-2-2013
  Wyświetleń: 2642
 290. Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 2640
 291. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2634
 292. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach
  Wyświetleń: 2616
 293. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2612
 294. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych sierpień - grudzień 2016 rok
  Wyświetleń: 2610
 295. Zarządzenie nr 58 z dnia 05.08.2015 r.
  Wyświetleń: 2608
 296. Karta informacyjna 1-1-2013 - prognoza
  Wyświetleń: 2599
 297. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 2594
 298. Sesja VIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2591
 299. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2583
 300. Opinie w sprawie odzysku odpadów
  Wyświetleń: 2574
 301. Sesja VI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2574
 302. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2011 i 2012
  Wyświetleń: 2564
 303. Ogłoszenie 8/2014 z dnia 27.06.2014
  Wyświetleń: 2560
 304. Zarządzenie nr 177 z dnia 17.01.2013 r.
  Wyświetleń: 2558
 305. Wniosek o uzgodnienie zakresu i sposobu wykonania obowiązku ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego
  Wyświetleń: 2556
 306. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2007 - 2008
  Wyświetleń: 2542
 307. Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi - kampania informacyjna
  Wyświetleń: 2511
 308. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2009 - 2010
  Wyświetleń: 2503
 309. Wybory samorządowe uzupełniające 2015
  Wyświetleń: 2503
 310. Zarządzenie nr 193 z dnia 25.03.2013 r.
  Wyświetleń: 2479
 311. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2467
 312. LI Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 2459
 313. Program Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 2455
 314. Sesja IX Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2449
 315. XXXVIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2432
 316. Sesja III Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2427
 317. Ankieta dla mieszkańców obszaru LGR "Opolszczyzna"
  Wyświetleń: 2418
 318. Dług publiczny 2017
  Wyświetleń: 2418
 319. VIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2406
 320. Dług publiczny 2012
  Wyświetleń: 2400
 321. Ogłoszenie 1/2012
  Wyświetleń: 2373
 322. Złote Gody
  Wyświetleń: 2368
 323. Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2015
  Wyświetleń: 2352
 324. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku
  Wyświetleń: 2343
 325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przęjęcia 2014-2018
  Wyświetleń: 2292
 326. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2284
 327. Oferty realizacji zadań publicznych poza konkursami
  Wyświetleń: 2280
 328. Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2269
 329. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 2266
 330. Nabór na stanowisko Kierownik Grupy Remontowo - Porządkowej
  Wyświetleń: 2259
 331. Ogłoszenie 3/2012
  Wyświetleń: 2245
 332. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2238
 333. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2233
 334. Ogłoszenie 4/2013 z dnia 26.08.2013r.
  Wyświetleń: 2232
 335. Ogłoszenie 1/2015 z dnia 26.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2223
 336. Zarządzenie nr 258 z dnia 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2217
 337. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 2215
 338. Ogłoszenie 2/2012
  Wyświetleń: 2188
 339. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tułowicach i Szydłowie
  Wyświetleń: 2170
 340. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
  Wyświetleń: 2143
 341. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 2141
 342. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2140
 343. Sesja IV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2138
 344. Sesja V Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2136
 345. Sesja XLIII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 2126
 346. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 2112
 347. Prognoza i plan zagospodarowania
  Wyświetleń: 2107
 348. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2103
 349. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2101
 350. Sprawozdania i opinie 2018
  Wyświetleń: 2095
 351. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów
  Wyświetleń: 2086
 352. Sesja VII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2086
 353. Sesja XVI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 2081
 354. Zarządzenie nr 167 z dnia 03.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2068
 355. Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 02.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2054
 356. Wykonanie projektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach
  Wyświetleń: 2029
 357. Informacja o wynikach przetargów z dnia 26.10.2015 r.
  Wyświetleń: 2027
 358. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 2027
 359. Apel Burmistrza Tułowic do mieszkańców z dnia 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2026
 360. Remont stawów w miejscowości Goszczowice i w miejscowości Skarbiszowice
  Wyświetleń: 2023
 361. Wieloletnia prognoza finansowa 2013
  Wyświetleń: 2021
 362. Wieloletnia prognoza finansowa 2014
  Wyświetleń: 2014
 363. Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018 roku
  Wyświetleń: 2006
 364. Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Szydłowie
  Wyświetleń: 2002
 365. KRUS
  Wyświetleń: 1988
 366. Sesja XV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1977
 367. Ogłoszenie dla wszystkich posiadaczy psów
  Wyświetleń: 1976
 368. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2014-2018
  Wyświetleń: 1969
 369. Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 r.
  Wyświetleń: 1968
 370. Sesja X Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1966
 371. Ochrona zwierząt 2017
  Wyświetleń: 1963
 372. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2016 r
  Wyświetleń: 1955
 373. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1949
 374. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2010-2014
  Wyświetleń: 1948
 375. Sesja XLVIII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 1939
 376. Zarządzenie nr 233 z dnia 20.07.2017 r.
  Wyświetleń: 1922
 377. Wydłużenie godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, w związku z Programem Rodzina 500+
  Wyświetleń: 1906
 378. Sesja XIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1902
 379. Sesja XVII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1898
 380. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1889
 381. Wycinanie drzew 2016
  Wyświetleń: 1856
 382. XVI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1853
 383. Zarządzenie nr 90 z dnia 05.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1839
 384. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1822
 385. Ogłoszenie ZGKiM w Tułowicach z dnia 27.07.2017 r.
  Wyświetleń: 1814
 386. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Tułowice
  Wyświetleń: 1808
 387. Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1792
 388. Sesja XIV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1783
 389. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 1774
 390. Inwentaryzacja dzików
  Wyświetleń: 1765
 391. Zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 1760
 392. Zarządzenie nr 69 z dnia 23.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1756
 393. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2010-2014
  Wyświetleń: 1748
 394. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach przy ul.Dworcowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1746
 395. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków w 2016 r. o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1746
 396. Zamówienia poniżej 30 tys.euro
  Wyświetleń: 1745
 397. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2015
  Wyświetleń: 1744
 398. Sesja XIX Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1731
 399. Sesja XVIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1728
 400. Rowy melioracyjne
  Wyświetleń: 1726
 401. Zarządzenie nr 39 z dnia 11.06.2015 r
  Wyświetleń: 1726
 402. Sesja I Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1714
 403. Sesja IX Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1711
 404. Ogłoszenie Burmistrza Tułowic z dnia 06.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1702
 405. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac projektowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1687
 406. Wycinka drzew i krzewów - zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
  Wyświetleń: 1681
 407. Aktualny harmonogram pracy punktów pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 1675
 408. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - informacje ogólne
  Wyświetleń: 1671
 409. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 16.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1665
 410. Sesja XII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1656
 411. Sesja XLI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1651
 412. Sesja XI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1648
 413. Przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-2014
  Wyświetleń: 1647
 414. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1645
 415. Sesja XLIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1638
 416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przęjęcia 2010-2014
  Wyświetleń: 1634
 417. Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu
  Wyświetleń: 1633
 418. Wieloletnia prognoza finansowa 2016
  Wyświetleń: 1631
 419. Sesja XXVII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1628
 420. Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus” - 01.05.2016 r. – 31.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1614
 421. Zarządzenie nr 89 z dnia 04.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1612
 422. Remont kanalizacji oraz kuchni i pomieszczeń przynależnych w budynku przedszkola
  Wyświetleń: 1599
 423. Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu
  Wyświetleń: 1591
 424. Odpady płynne: "BIKER"
  Wyświetleń: 1589
 425. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 1574
 426. Dopłaty ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.
  Wyświetleń: 1573
 427. Przetargi nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2010-2014
  Wyświetleń: 1570
 428. II Nabór na stanowisko Kierownik Grupy Remontowo - Porządkowej
  Wyświetleń: 1561
 429. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1522
 430. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 1520
 431. Badanie próbek wody
  Wyświetleń: 1516
 432. Oświata
  Wyświetleń: 1511
 433. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych sierpień 2018 - styczeń 2020
  Wyświetleń: 1508
 434. Zasady utrzymywania rowów przydrożnych i zjazdów
  Wyświetleń: 1503
 435. Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1500
 436. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1497
 437. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1481
 438. Wieloletnia prognoza finansowa 2015
  Wyświetleń: 1480
 439. Zarządzenie nr 176 z dnia 17.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1480
 440. Zmiana przepisów związanych z usuwaniem drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1468
 441. Raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2013-2014
  Wyświetleń: 1458
 442. Ogłoszenie dotyczące usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1456
 443. Sesja II Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1452
 444. Konsultacje społeczne - raport z dnia 23.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1450
 445. Informacja z dnia 21.05.2015 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2020 r.
  Wyświetleń: 1443
 446. Ogłoszenie nr 2 Burmistrza Tułowic z dnia 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1439
 447. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2016 roku na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1406
 448. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - styczeń 2016 r.
  Wyświetleń: 1401
 449. Informacja o wynikach przetargów z dnia 17.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1390
 450. Sesja XXI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1382
 451. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków w 2017 roku o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1375
 452. Zmiana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  Wyświetleń: 1369
 453. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 1365
 454. Komputerowe badanie wzroku wraz z pomiarem ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)
  Wyświetleń: 1363
 455. Dostawa kompleksowa paliwa gazowego do kotłowni eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1361
 456. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1349
 457. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy we wsi Tułowice
  Wyświetleń: 1346
 458. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - wrzesień 2015 r.
  Wyświetleń: 1335
 459. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku
  Wyświetleń: 1323
 460. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2015 r.
  Wyświetleń: 1308
 461. Publiczna Szkoła Podstawowa - informacje ogólne
  Wyświetleń: 1297
 462. Rejestr działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tułowice 2012-2015 r.
  Wyświetleń: 1296
 463. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1290
 464. Sesja XXIX Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1287
 465. Sesja XXIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1284
 466. Zarządzenie nr 272 z dnia 22.01.2014 r.
  Wyświetleń: 1277
 467. Zarządzenie nr 164 z dnia 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1276
 468. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - sierpień 2015 r.
  Wyświetleń: 1273
 469. Apel do mieszkańców Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1270
 470. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - lipiec 2018 rok
  Wyświetleń: 1270
 471. Sesja XXIV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1270
 472. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku
  Wyświetleń: 1269
 473. Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2018
  Wyświetleń: 1264
 474. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1264
 475. Referendum 2015
  Wyświetleń: 1262
 476. XIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1262
 477. Sesja XX Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1260
 478. Zarządzenie nr 159 z dnia 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1260
 479. Informacja o wynikach przetargów z dnia 04.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1259
 480. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin - puste opakowania po środkach ochrony roślin
  Wyświetleń: 1258
 481. Informacja o wynikach przetargów z dnia 26.02.2014 r.
  Wyświetleń: 1248
 482. Sesja XXVII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1244
 483. Zarządzenie nr 133 z dnia 09.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1243
 484. Sesja XXVIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1242
 485. Wniosek o zaopiniowanie planu ruchu zakładu górniczego na okres od 30.07.2015 do dnia 29.07.2021 roku dla Kopalńi Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie S.A. – Kopalnia bazaltu „Rutki –Ligota”
  Wyświetleń: 1242
 486. Tułowicki Ośrodek Kultury - informacje ogólne
  Wyświetleń: 1236
 487. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1235
 488. System wykrywania
  Wyświetleń: 1229
 489. Zarządzenie nr 284 z dnia 12.03.2014 r.
  Wyświetleń: 1228
 490. Sesja XXVI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1219
 491. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku
  Wyświetleń: 1212
 492. Zarządzenie nr 158 z dnia 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1211
 493. Zarządzenie nr 132 z dnia 09.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1207
 494. XIX Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1199
 495. Zarządzenie nr 224 z dnia 12.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1199
 496. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 1196
 497. Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w m.Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405
  Wyświetleń: 1189
 498. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II połowie 2015 roku na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1184
 499. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku
  Wyświetleń: 1182
 500. Sesja XXX Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1177
 501. Ogłoszenie 2/2015 z dnia 01.07.2015 r
  Wyświetleń: 1172
 502. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2016 r
  Wyświetleń: 1170
 503. Rekultywacja 2015
  Wyświetleń: 1169
 504. Sesja XVII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1169
 505. Wniosek zgłoszenia utrzymania ptaków
  Wyświetleń: 1167
 506. Zarządzenie nr 152 z dnia 25.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1167
 507. Sprawozdania i opinie 2017
  Wyświetleń: 1161
 508. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - czerwiec 2015 r.
  Wyświetleń: 1160
 509. Sesja XXV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1160
 510. XV Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1160
 511. Sesja XXXIV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1155
 512. Sesja XLVIII Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 1154
 513. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw w Tułowicach przy ul. Gen. Świerczewskiego
  Wyświetleń: 1153
 514. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku
  Wyświetleń: 1150
 515. Sprawozdanie finansowe 2010
  Wyświetleń: 1148
 516. Program Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice
  Wyświetleń: 1142
 517. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1140
 518. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 1140
 519. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tułowice - 19 listopada 2017
  Wyświetleń: 1138
 520. Sesja XXII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1137
 521. Ochrona zwierząt 2016
  Wyświetleń: 1134
 522. Ogłoszenie Burmistrza Tułowic z dnia 05.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1134
 523. Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości - działka 97/2 k.m.1
  Wyświetleń: 1133
 524. Geologia 2012
  Wyświetleń: 1127
 525. Sesja XV Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1127
 526. Sesja XXXII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1126
 527. XI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1110
 528. Ogłoszenie 3/2015 z dnia 07.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1109
 529. Sesja X Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1105
 530. Sesja XIX Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1105
 531. Sprawozdanie finansowe 2011
  Wyświetleń: 1105
 532. Zarządzenie nr 193 z dnia 05.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1104
 533. Sprawozdanie finansowe 2014
  Wyświetleń: 1101
 534. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 1098
 535. Sesja XVI Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1092
 536. Badanie radiologiczne wody
  Wyświetleń: 1087
 537. Informacja o wynikach przetargów z dnia 04.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1084
 538. Postanowienia i komunikaty
  Wyświetleń: 1084
 539. Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus” - 01.04.2017 - 30.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1084
 540. Wieloletnia prognoza finansowa 2017
  Wyświetleń: 1082
 541. Geologia 2013
  Wyświetleń: 1081
 542. Wyniki przetargu ustnego nioegraniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1081
 543. Zarządzenie nr 108 z dnia 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1081
 544. Sesja XIII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1079
 545. Ośrodek Pomocy Społecznej - informacje ogólne
  Wyświetleń: 1071
 546. XVIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1067
 547. Zarządzenie nr 238 z dnia 10.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1065
 548. Ochrona zwierząt 2015
  Wyświetleń: 1064
 549. Ogłoszenie 5/2015 z dnia 17.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1064
 550. Plan pracy Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1064
 551. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice
  Wyświetleń: 1064
 552. Ogłoszenie 4/2015 z dnia 03.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1063
 553. Zarządzenie nr 121 z dnia 12.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1062
 554. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy z dnia 12 marca 2014r.
  Wyświetleń: 1060
 555. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1059
 556. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 1056
 557. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - marzec 2016 r
  Wyświetleń: 1056
 558. Sprawozdanie finansowe 2013
  Wyświetleń: 1051
 559. Geologia 2016
  Wyświetleń: 1050
 560. Wycinanie drzew 2017
  Wyświetleń: 1049
 561. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - listopad 2015 r.
  Wyświetleń: 1045
 562. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2016 r.
  Wyświetleń: 1045
 563. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1045
 564. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1039
 565. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 5
  Wyświetleń: 1036
 566. Zarządzenie nr 194 z dnia 05.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1036
 567. Zarządzenie nr 183 z dnia 08.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1035
 568. Geologia 2015
  Wyświetleń: 1034
 569. Plan pracy Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1030
 570. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - grudzień 2015 r.
  Wyświetleń: 1029
 571. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - październik 2015 r.
  Wyświetleń: 1027
 572. IX Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1026
 573. XVII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1026
 574. Sesja XXXI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1024
 575. Sesja XI Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 1021
 576. Sprawozdanie finansowe 2015
  Wyświetleń: 1021
 577. XX Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1017
 578. Zarządzenie nr 120 z dnia 12.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1015
 579. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 13.07 - 14.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1013
 580. XIV Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 1004
 581. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Stawowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gen. Świerczewskiego w Tułowicach
  Wyświetleń: 1001
 582. Wniosek o zaopiniowanie projektu robót geologicznych "Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne w Sudetach w świetle badań geochronologicznych, strukturalnych i termometrycznych - etap I "
  Wyświetleń: 1001
 583. Zarządzenie nr 109 z dnia 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1001
 584. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 999
 585. Zarządzenie nr 192 z dnia 05.01.2017 r.
  Wyświetleń: 998
 586. Sesja XIV Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 996
 587. Zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 988
 588. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 987
 589. XXI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 985
 590. Ogłoszenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie
  Wyświetleń: 984
 591. Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 26.07.2017 r.
  Wyświetleń: 981
 592. Sprawozdania i opinie 2016
  Wyświetleń: 977
 593. Ogłoszenie 1/2016
  Wyświetleń: 969
 594. X Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 968
 595. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 963
 596. Ochrona zwierząt 2014
  Wyświetleń: 962
 597. Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o. o. ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław
  Wyświetleń: 958
 598. Informacja Burmistrza Tułowic z dnia 06.03.2018 r. - odpady wielkogabarytowe sołectwa
  Wyświetleń: 954
 599. Komunikat rolniczy dotyczący zwalczania agrofagów na plantacjach rzepaku
  Wyświetleń: 952
 600. Sesja XXXIX Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 947
 601. XII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 945
 602. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku na terenie Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 938
 603. Ochrona zwierząt 2013
  Wyświetleń: 930
 604. Sesja XVIII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 928
 605. Sesja XII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 927
 606. Sprawozdanie finansowe 2012
  Wyświetleń: 927
 607. Sesja XXVI Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 922
 608. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 6
  Wyświetleń: 920
 609. Zarządzenie nr 142 z dnia 14.07.2016 r.
  Wyświetleń: 920
 610. Ochrona zwierząt 2012
  Wyświetleń: 916
 611. Zarządzenie nr 249 z dnia 25.09.2017 r.
  Wyświetleń: 912
 612. Prognoza niebezpieczcnych zjawisk meteorologicznych nr 13
  Wyświetleń: 911
 613. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 3
  Wyświetleń: 911
 614. Zamówienia publiczne 2014
  Wyświetleń: 904
 615. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 9
  Wyświetleń: 902
 616. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Sawickiej w Tułowicach - II przetarg
  Wyświetleń: 898
 617. Sprawozdania i opinie 2014
  Wyświetleń: 894
 618. Zamówienia publiczne 2011
  Wyświetleń: 894
 619. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 07.02.2017 r.
  Wyświetleń: 892
 620. Prognoza niebezpieczcnych zjawisk meteorologicznych nr 11
  Wyświetleń: 892
 621. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 888
 622. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 1
  Wyświetleń: 886
 623. Zamówienia publiczne 2013
  Wyświetleń: 886
 624. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 7
  Wyświetleń: 885
 625. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 884
 626. Rejestr działalności regulowanej 2016
  Wyświetleń: 883
 627. XL Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 883
 628. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 4
  Wyświetleń: 879
 629. Geologia 2017
  Wyświetleń: 872
 630. XXIX Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 867
 631. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 863
 632. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28
  Wyświetleń: 860
 633. XXVIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 860
 634. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 857
 635. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 857
 636. Sesja XXVIII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 857
 637. Sprawozdania i opinie 2015
  Wyświetleń: 849
 638. XXVII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 848
 639. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 842
 640. XXXIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 840
 641. Prognoza niebezpieczcnych zjawisk meteorologicznych nr 10
  Wyświetleń: 839
 642. Zarządzenie nr 97 z dnia 10.02.2016 r.
  Wyświetleń: 839
 643. Zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 830
 644. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - kwiecień 2016 r
  Wyświetleń: 829
 645. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25
  Wyświetleń: 827
 646. Zarządzenie nr 202 z dnia 23.03.2017 r.
  Wyświetleń: 824
 647. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych 2017 r.
  Wyświetleń: 822
 648. Komunikat meteorologiczny nr 1
  Wyświetleń: 820
 649. XXII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 818
 650. XXVI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 818
 651. Program 500+
  Wyświetleń: 817
 652. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36
  Wyświetleń: 815
 653. Sesja XX Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 815
 654. Sesja XXII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 814
 655. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 808
 656. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 2
  Wyświetleń: 807
 657. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 803
 658. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych nr 8
  Wyświetleń: 801
 659. Sesja XXXIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 799
 660. Zarządzenie nr 218 z dnia 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 791
 661. Od 17 czerwca 2017 roku nowe zasady wycinki drzew
  Wyświetleń: 788
 662. Dyżury Radnych Gminy Tułowice - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 787
 663. Zarządzenie nr 210 z dnia 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 787
 664. XXIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 786
 665. Zarządzenie nr 308 z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 785
 666. Zamówienia publiczne 2012
  Wyświetleń: 784
 667. Informacja o wynikach przetargów z dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 782
 668. Sesja XLI Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 781
 669. Zarządzenie nr 275 z dnia 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 781
 670. Przedszkole Publiczne - informacje ogólne
  Wyświetleń: 777
 671. 1 października 2017 r. - nowy okres świadczeniowy
  Wyświetleń: 772
 672. Sesja XXV Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 769
 673. XXV Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 769
 674. Zarządzenie nr 306 z dnia 05.06.2014 r.
  Wyświetleń: 769
 675. Prognoza niebezpieczcnych zjawisk meteorologicznych nr 12
  Wyświetleń: 768
 676. Zarządzenie nr 204 z dnia 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 766
 677. XXIV Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 764
 678. Wnioski o nadanie Medalu "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"
  Wyświetleń: 763
 679. Zarządzenie nr 170 z dnia 14.11.2016 r.
  Wyświetleń: 763
 680. Zmiana prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
  Wyświetleń: 760
 681. XXXII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 757
 682. Informacja o wynikach przetargów z dnia 27.09.2016 r.
  Wyświetleń: 755
 683. Zarządzenie nr 121 z dnia 25.06.2012 r.
  Wyświetleń: 755
 684. XXXI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 751
 685. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 750
 686. Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 749
 687. Sesja XXIV Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 748
 688. Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w dniu 06.02.2018 r.
  Wyświetleń: 744
 689. Sesja XXI Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 744
 690. Sesja XXIII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 744
 691. Sesja XXXV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 742
 692. Opinia do przedłożonego dodatku nr 1 do Planu ruchu zakładu górniczego sporządzonego w formie uproszczonej na okres od 08.09.2010r. do dnia 07.09.2015r. dla Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A w Niemodlinie - Kopalnia Bazaltu „RUTKI-LIGOTA”
  Wyświetleń: 741
 693. Sesja XXIX Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 741
 694. Informacja o wynikach przetargów z dnia 16.12.2016 r.
  Wyświetleń: 740
 695. Sesja XXX Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 739
 696. Sesja XXXVIII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 739
 697. Zarządzenie nr 222 z dnia 15.07.2013 r.
  Wyświetleń: 738
 698. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Sawickiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 737
 699. Sesja XXXIX Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 735
 700. Sprawozdanie finansowe 2016
  Wyświetleń: 735
 701. Zarządzenie nr 135 z dnia 16.06.2016 r.
  Wyświetleń: 723
 702. Sprawozdania i opinie 2011
  Wyświetleń: 722
 703. Nowy wniosek o uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Tułowice dla firm i spółdzielni
  Wyświetleń: 718
 704. Zarządzenie nr 251 z dnia 07.11.2013 r.
  Wyświetleń: 713
 705. Sesja XXXVI Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 710
 706. Sprawozdania i opinie 2013
  Wyświetleń: 707
 707. Zarządzenie nr 140 z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 706
 708. Opinia do przedłożonego dodatku nr 2 do Planu ruchu zakładu górniczego sporządzonego na okres od 30.07.2015r. do dnia 29.07.2021r. dla Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A w Niemodlinie - Kopalnia Bazaltu „Rutki-Ligota"
  Wyświetleń: 704
 709. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 25.08.2017 r.
  Wyświetleń: 703
 710. Sesja XXXVII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 703
 711. Dług publiczny 2016
  Wyświetleń: 700
 712. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15
  Wyświetleń: 700
 713. Prognoza pogody dla województwa opolskiego 22.02 - 24.02.2016 r.
  Wyświetleń: 698
 714. Informacja o wynikach przetargów z dnia 21.06.2016 r.
  Wyświetleń: 696
 715. Sesja XXXII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 692
 716. Plan pracy Komisji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 689
 717. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 14.07 - 15.07.2016 r.
  Wyświetleń: 686
 718. Zarządzenie nr 261 z dnia 12.12.2013 r.
  Wyświetleń: 686
 719. Prognoza pogody dla województwa opolskiego 09.02 - 10.02.2016 r.
  Wyświetleń: 685
 720. Ogłoszenie 3/2016
  Wyświetleń: 684
 721. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej
  Wyświetleń: 682
 722. Informacja o wynikach przetargów na najem nieruchomości z dnia 07.02.2017 r.
  Wyświetleń: 681
 723. Sesja XXXIV Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 676
 724. XXXIX Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 676
 725. Zarządzenie nr 80 z dnia 07.12.2011 r.
  Wyświetleń: 673
 726. Sprawozdania i opinie 2012
  Wyświetleń: 671
 727. Zarządzenie nr 209 z dnia 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 669
 728. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47
  Wyświetleń: 665
 729. Zarządzenie nr 118 z dnia 06.05.2016 r.
  Wyświetleń: 664
 730. Zarządzenie nr 125 z dnia 19.05.2016 r.
  Wyświetleń: 662
 731. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45
  Wyświetleń: 659
 732. Zarządzenie nr 171 z dnia 14.11.2016 r.
  Wyświetleń: 659
 733. Zarządzenie nr 82 z dnia 20.11.2015 r.
  Wyświetleń: 659
 734. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40
  Wyświetleń: 657
 735. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39
  Wyświetleń: 649
 736. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 1.03 - 4.03.2016 r
  Wyświetleń: 649
 737. Ogłoszenie Burmistrza Tułowic z dnia 08.03.2018 r.
  Wyświetleń: 648
 738. XXXV Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 647
 739. Zarządzenie nr 120 z dnia 18.06.2012 r.
  Wyświetleń: 645
 740. Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Tułowic z dnia 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 644
 741. Zarządzenie nr 174 z dnia 03.01.2013 r.
  Wyświetleń: 644
 742. Zarządzenie nr 203 z dnia 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 643
 743. Ogłoszenie 2/2016
  Wyświetleń: 640
 744. Zarządzenie nr 137 z dnia 21.08.2012 r.
  Wyświetleń: 638
 745. Zarządzenie nr 13 z dnia 24.02.2011 r.
  Wyświetleń: 634
 746. Zarządzenie nr 163 z dnia 19.11.2012 r.
  Wyświetleń: 633
 747. Prognoza pogody dla województwa opolskiego 10.02 - 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 630
 748. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48
  Wyświetleń: 629
 749. Sesja XXXI Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 628
 750. XXX Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 628
 751. Plan pracy Komisji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 625
 752. Plan pracy Komisji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 623
 753. Zarządzenie nr 49 z dnia 04.08.2011 r.
  Wyświetleń: 621
 754. Prognoza pogody dla województwa opolskiego 11.02 - 12.02.2016 r.
  Wyświetleń: 620
 755. Zarządzenie nr 239 z dnia 14.10.2013 r.
  Wyświetleń: 619
 756. Zarządzenie nr 204 z dnia 20.05.2013 r.
  Wyświetleń: 616
 757. Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:32
  Wyświetleń: 613
 758. Zarządzenie nr 216 z dnia 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 613
 759. Zarządzenie nr 245 z dnia 23.10.2013 r.
  Wyświetleń: 611
 760. Zarządzenie nr 212 z dnia 11.06.2013 r.
  Wyświetleń: 606
 761. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 10.07.2018 r.
  Wyświetleń: 605
 762. Zarządzenie nr 111 z dnia 29.05.2012 r.
  Wyświetleń: 605
 763. Zarządzenie nr 201 z dnia 07.05.2013 r.
  Wyświetleń: 601
 764. Zarządzenie nr 38 z dnia 07.06.2011 r.
  Wyświetleń: 596
 765. Zarządzenie nr 126 z dnia 05.07.2012 r.
  Wyświetleń: 590
 766. Zarządzenie nr 262 z dnia 13.12.2013 r.
  Wyświetleń: 590
 767. Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości - działka 924 k.m.1
  Wyświetleń: 589
 768. Zarządzenie nr 279 z dnia 25.02.2014 r.
  Wyświetleń: 588
 769. Zarządzenie nr 271 z dnia 22.01.2014 r.
  Wyświetleń: 584
 770. Zarządzenie nr 235 z dnia 01.10.2013 r.
  Wyświetleń: 582
 771. Zarządzenie nr 98 z dnia 10.02.2016 r.
  Wyświetleń: 580
 772. Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości - działka 606/2 k.m.2
  Wyświetleń: 579
 773. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 26 - 27.07.2016 r.
  Wyświetleń: 575
 774. Sesja XL Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 574
 775. Zarządzenie nr 108 z dnia 22.05.2012 r.
  Wyświetleń: 574
 776. Zarządzenie nr 189 z dnia 06.03.2013 r.
  Wyświetleń: 573
 777. Komunikat Wójta Gminy Tułowice z dnia 22.09.2016 r.
  Wyświetleń: 569
 778. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 29 - 30.07.2016 r.
  Wyświetleń: 568
 779. Sesja XXXVIII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 567
 780. Zarządzenie nr 252 z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 566
 781. Zarządzenie nr 203 z dnia 15.05.2013 r.
  Wyświetleń: 565
 782. Plan pracy Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 560
 783. Zarządzenie nr 140 z dnia 30.08.2012 r.
  Wyświetleń: 560
 784. Zarządzenie nr 218 z dnia 02.07.2013 r.
  Wyświetleń: 558
 785. Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości - działka 558/2 k.m.2
  Wyświetleń: 554
 786. Zarządzenie nr 27 z dnia 20.04.2011 r.
  Wyświetleń: 550
 787. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 549
 788. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43
  Wyświetleń: 547
 789. Sesja XXXVII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 547
 790. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44
  Wyświetleń: 544
 791. Sesja XXXVI Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 544
 792. Sesja XXXIII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 543
 793. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 12.07 - 13.07.2016 r.
  Wyświetleń: 542
 794. XLV Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 539
 795. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 535
 796. Sesja XLII Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 532
 797. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 30.08.2017 r.
  Wyświetleń: 529
 798. Zarządzenie nr 265 z dnia 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 529
 799. Zarządzenie nr 130 z dnia 18.07.2012 r.
  Wyświetleń: 528
 800. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 5.02 - 8.02.2016 r.
  Wyświetleń: 525
 801. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 15
  Wyświetleń: 524
 802. Opinia do przedłożonego dodatku nr 3 Planu ruchu zakładu górniczego sporządzonego na okres od 30.07.2015 r. do dnia 29.07.2021 r.dla Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. Niemodlin - opalnie Bazaltu "Rutki-Ligota"
  Wyświetleń: 522
 803. Sesja XLIV Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 519
 804. Zarządzenie nr 23 z dnia 30.03.2011 r.
  Wyświetleń: 519
 805. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2017
  Wyświetleń: 518
 806. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 516
 807. Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia
  Wyświetleń: 516
 808. Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 514
 809. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 24.06 - 25.06.2016 r.
  Wyświetleń: 506
 810. XXXIV Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 506
 811. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 505
 812. Zarządzenie nr 225 z dnia 01.08.2013 r.
  Wyświetleń: 503
 813. Projekt uchwały budżetowej 2010
  Wyświetleń: 501
 814. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 27.01.2017 r.
  Wyświetleń: 500
 815. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36
  Wyświetleń: 496
 816. Sesja XXXV Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 495
 817. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 02.07 - 03.07.2016 r.
  Wyświetleń: 494
 818. Zarządzenie nr 168 z dnia 13.12.2012 r.
  Wyświetleń: 493
 819. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 11.01.2017 r.
  Wyświetleń: 485
 820. XXXVII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 480
 821. XLIV Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 478
 822. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2016
  Wyświetleń: 476
 823. Zarządzenie nr 109 z dnia 22.05.2012 r.
  Wyświetleń: 475
 824. Zarządzenie nr 333 z dnia 10.09.2018 r.
  Wyświetleń: 473
 825. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 18.10.2016 r.
  Wyświetleń: 469
 826. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 22.02.2017 r.
  Wyświetleń: 469
 827. Sprawozdanie z badań próbki wody nr 1488/W/S/OL/16
  Wyświetleń: 466
 828. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 10.11.2016 r.
  Wyświetleń: 464
 829. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 25.04.2017 r.
  Wyświetleń: 463
 830. Zarządzenie nr 32 z dnia 27.05.2011 r.
  Wyświetleń: 463
 831. Sesja XLV Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 461
 832. Zarządzenie nr 281 z dnia 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 461
 833. Ocena bieżąca jakości wody 12/2015
  Wyświetleń: 459
 834. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 20.06.2017 r.
  Wyświetleń: 459
 835. Zarządzenie nr 97 z dnia 07.03.2012 r.
  Wyświetleń: 458
 836. Zarządzenie nr 43 z dnia 20.07.2011 r.
  Wyświetleń: 456
 837. Komunikat Państwowego Inpektora Sanitarnego w Opolu
  Wyświetleń: 454
 838. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 15.06 - 16.06.2016 r.
  Wyświetleń: 448
 839. Zarządzenie nr 70 z dnia 10.11.2011 r.
  Wyświetleń: 447
 840. Wycinanie drzew 2018
  Wyświetleń: 445
 841. Zarządzenie nr 8 z dnia 21.01.2011 r.
  Wyświetleń: 445
 842. Organizacja zawodów, imprez sportowych oraz prowadzenie warsztatów/treingów (piłka nożna, piłka ręczna) i udział w rozgrywkach ligowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej i Opolskiego Związku Piłki Ręcznej
  Wyświetleń: 441
 843. Sesja XLVII Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 440
 844. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27
  Wyświetleń: 439
 845. Sprawozdanie z próbki badań wody
  Wyświetleń: 433
 846. XLI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 433
 847. XLIII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 432
 848. Zarządzenie nr 276 z dnia 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 431
 849. Komunikat Wójta Gminy Tułowice z dnia 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 428
 850. Zarządzenie nr 100 z dnia 14.03.2012 r.
  Wyświetleń: 420
 851. Zarządzenie nr 151 z dnia 18.10.2012 r.
  Wyświetleń: 419
 852. Sesja XLVI Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 415
 853. Zarządzenie nr 129 z dnia 18.07.2012 r.
  Wyświetleń: 415
 854. XXXVI Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 411
 855. Zarządzenie nr 164 z dnia 03.12.2012 r.
  Wyświetleń: 410
 856. Zarządzenie nr 3 z dnia 25.01.2018 r.
  Wyświetleń: 405
 857. Zarządzenie nr 288 z dnia 26.02.2018 r.
  Wyświetleń: 404
 858. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew na prywatnej posesji
  Wyświetleń: 401
 859. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29
  Wyświetleń: 399
 860. XLII Sesja Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 396
 861. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35
  Wyświetleń: 395
 862. Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2017 roku
  Wyświetleń: 388
 863. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 383
 864. Sesja XL Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 355
 865. Wycinanie drzew 2014-2018
  Wyświetleń: 354
 866. Sesja XLVII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 346
 867. Zarządzenie nr 267 z dnia 12.06.2017 r.
  Wyświetleń: 345
 868. Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku
  Wyświetleń: 344
 869. Zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 336
 870. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 335
 871. Dług publiczny 2018
  Wyświetleń: 332
 872. Ocena bieżąca jakości wody 04/2016
  Wyświetleń: 330
 873. Sesja XLIV Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 329
 874. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 29.11-02.12.2017 r.
  Wyświetleń: 326
 875. Sesja LI Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 310
 876. Zarządzenie nr 294 z dnia 12.04.2018 r.
  Wyświetleń: 300
 877. Sesja XLVI Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 295
 878. Sesja XLII Rady Gminy Tułowice - projekty
  Wyświetleń: 293
 879. Rejestr działalności regulowanej 2018
  Wyświetleń: 290
 880. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 290
 881. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tułowice w roku 2017
  Wyświetleń: 288
 882. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2018 r.
  Wyświetleń: 286
 883. Sesja XLV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 285
 884. Opinia na udzielenie koncesji na wydobywanie bazaltu z części złoża "Rutki", położonego na terenie miejscowości Ligota Tułowicka, gmina Tułowice, powiat opolski dla Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych z siedzibą w Niemodlinie
  Wyświetleń: 284
 885. Sesja LII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 284
 886. Granica administracyjna miejscowości Tułowice - granica obrębu Tułowice
  Wyświetleń: 283
 887. Wycinanie drzew 2010-2014
  Wyświetleń: 282
 888. Sprawozdanie finansowe 2017
  Wyświetleń: 281
 889. Zarządzenie nr 207 z dnia 27.05.2013 r.
  Wyświetleń: 280
 890. Rehabilitacja lecznicza dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS
  Wyświetleń: 276
 891. Sesja LII Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 272
 892. Ochrona zwierząt 2018
  Wyświetleń: 271
 893. Zarządzenie nr 309 z dnia 14.06.2018 r.
  Wyświetleń: 269
 894. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 268
 895. Zarządzenie nr 291 z dnia 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 263
 896. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tułowice w roku 2016
  Wyświetleń: 258
 897. Sesja XLIX Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 252
 898. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej
  Wyświetleń: 249
 899. Zarządzenie nr 325 z dnia 30.07.2018 r.
  Wyświetleń: 246
 900. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2017 r.
  Wyświetleń: 243
 901. Sesja XLIX Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 240
 902. Zarządzenie nr 320 z dnia 17.07.2018 r.
  Wyświetleń: 239
 903. Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Tułowice
  Wyświetleń: 231
 904. Sesja LIII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 227
 905. Zarządzenie nr 324 z dnia 30.07.2018 r.
  Wyświetleń: 224
 906. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej
  Wyświetleń: 222
 907. Zarządzenie nr 298 z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 222
 908. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 20.04.2018 r.
  Wyświetleń: 220
 909. Zorganizowanie dojazdu na warsztaty dla osoby z niepełnosprawnością z terenu Gminy Tułowice (z Szydłowa do Tułowic) poprzez umożliwienie udziału w warsztatach terapeutyczno-usprawniających i imprezach intergracyjnych celem zapobiegania ich wykluczeniu
  Wyświetleń: 220
 910. Sesja LIII Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 218
 911. LIV Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 213
 912. X Akcja Śwątecznej Pomocy dla Polaków na Wileńszczyźnie - transport darów
  Wyświetleń: 207
 913. Stypendium szkolne - informacja z dnia 07.09.2018 r.
  Wyświetleń: 206
 914. Sesja XL Rady Gminy Tułowice
  Wyświetleń: 192
 915. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 191
 916. LII Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 188
 917. L Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 187
 918. Lista uczniów, którym przyznano stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach w roku szkolnym 2017/2018 - stypendium naukowe
  Wyświetleń: 184
 919. Zarządzenie nr 314 z dnia 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 184
 920. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin z dnia 13.04.2018 r.
  Wyświetleń: 182
 921. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 13.07.2018 r.
  Wyświetleń: 182
 922. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2017 r.
  Wyświetleń: 181
 923. Sesja L Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 178
 924. Zarządzenie nr 316 z dnia 09.07.2018 r.
  Wyświetleń: 174
 925. Komunikat Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14.05.2018 r.
  Wyświetleń: 172
 926. Umowa i ubezpieczenie w KRUS dla pracowników sezonowych
  Wyświetleń: 171
 927. Sesja LV Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 170
 928. Zarządzenie nr 323 z dnia 27.07.2018 r.
  Wyświetleń: 169
 929. Zarządzenie nr 341 z dnia 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 165
 930. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2018
  Wyświetleń: 164
 931. Prowadzenie warsztatów/treningów z Brazylijskiego Jiu Jitsu (GI oraz No GI)
  Wyświetleń: 163
 932. Sesja L Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 156
 933. Sesja LI Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 151
 934. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2018 r.
  Wyświetleń: 140
 935. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola w 2018 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 137
 936. LV Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 132
 937. Zakup sprzętu sportowego - meczowego dla drużyny chłopców z sekcji piłki nożnej
  Wyświetleń: 131
 938. Budżet i wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 129
 939. LIII Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 129
 940. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice - IX nabór
  Wyświetleń: 127
 941. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 19.06.2018 r.
  Wyświetleń: 117
 942. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 113
 943. Ogłoszenie Burmistrza o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola w 2018 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 103
 944. Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2018 r.
  Wyświetleń: 101
 945. Zarządzenie nr 327 z dnia 09.08.2018 r.
  Wyświetleń: 101
 946. Lista uczniów, którym przyznano stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach w roku szkolnym 2017/2018 - stypendium sportowe
  Wyświetleń: 99
 947. Sesja LIV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 98
 948. Wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego "DARPOL" Dariusz Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska o wykreślenie z rejestru Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Tułowice
  Wyświetleń: 45
 949. I Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Wyświetleń: 36
 950. Sesja LV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 35
 951. Sesje
  Wyświetleń: 33
 952. Prawo wodne
  Wyświetleń: 31
 953. Zarządzenie nr 345 z dnia 13.11.2018 r.
  Wyświetleń: 23
 954. Projekty aktów prawnych
  Wyświetleń: 21
 955. Sesje 2018-2023
  Wyświetleń: 13
 956. Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 11
 957. Sesja I Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Wyświetleń: 9
 958. Projekty aktów prawnych 2018-2023
  Wyświetleń: 8
 959. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2011
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  08-08-2011 13:30
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  08-08-2011 13:45
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 9431
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×