Przejdź do treści strony WCAG

Sesja LV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


PDFUchwała nr 4.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 5.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”