Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.12.2018 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx


Projekt budowlany ścieżek


PDFarkusz 1- tulowice Male do ogrodów.pdf


PDFarkusz 2 - od ogrodów do zatoki autobusowej.pdf


PDFarkusz 3 - odcinek PKP - ul. Przedszkolna.pdf


PDFarkusz 3 - odcinek przy drodze wojewódzkiej.pdf


PDFarkusz 4 - odcinek Przedszkolna - Kościelna.pdf


PDFarkusz 5 - odcinek Kościelna, Morelowa i Brzoskiniowa.pdf


PDFarkusz 5A - odcinek przy drodze wojewódzkiej.pdf


PDFarkusz 6 mop rowerowy + oznakowanie Ligota.pdf


PDFBIKE AND RIDE.pdf


PDFDOCELOWE OZNAKOWANIE -droga wojewódzka.pdf


PDFMOP ROWEROWY.pdf


PDFOpis techniczny (zgłoszenie do Starosty Opolskiego).pdf


PDFprzekrój 1-1, 2-2.pdf


PDFprzekrój A-A.pdf


PDFprzekrój B-B.pdf


PDFprzekrój C-C.pdf


PDFprzekrój D-D.pdf


PDFprzekrój E-E.pdf


PDFprzekrój F-F.pdf


PDFprzekrój G-G.pdf


PDFprzekrój H-H.pdf


PDFschemat skrzyżowań wyniesionych.pdf


PDFstrefa ruchu uspokojonego.pdf


PDFszczegół 1 - obrzeże.pdf


PDFszczegół 2 - krawężnik.pdf


PDFszczegół 3 - krawężnik 2.pdf


PDFUL.MORELOWA ODCINEK OD UL.SZKOLNEJ DO DZIAŁKI 75211.pdf


PDFUZGODNIENIA.pdf


PDFWIATA ROWEROWA.pdf


Projekt kanalizacji deszczowej - Brzoskwiniowa


PDF_PW__OPIS_KD_ks_WOD_Tulowice_DROGTOM_.pdf


PDF_PW_Opis technicznyy - strona tytułowa.pdf


PDF_PW_Rys_1_Plan sytuacyjny.pdf


PDF_PW_Rys_3_Profil_KD.pdf


PDF_PW_Rys_4_Studnia.pdf


PDF_PW_Rys_5_Wpust.pdf


Projekt budowlany - Brzoskwiniowa


PDFOpis techniczny.pdf


PDFPRZEKRÓJ 4-4, 5-5.pdf


PDFPRZEKRÓJ G-G.pdf


PDFPRZEKRÓJ J-J.pdf


PDFPRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST.pdf


PDFULICA BRZOSKWINIOWA.pdf


PDFWIDOK SKRZYŻOWANIA WYNIESIONEGO UL. SPORTOWA.pdf


PDFWIDOK WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA UL GRUSZKOWA.pdf


Projekt oświetlenia ul. Brzoskwiniowa i ul. Morelowa


PDFPlan zagospopodarowania Brzoskwiniowa.pdf


PDFPlan zagospopodarowania Morelowa.pdf


PDFProjekt komplet wykonawczy1.pdf


JPEGschemat Brzoskwiniowa rys 3.jpeg


JPEGschemat Morelowa rys 4.jpeg


Projekt scieżki Ligota


PDFOpis techniczny ZGŁOSZENIE.pdf


PDFplan 1.pdf


PDFplan 2.pdf


PDFplan 3.pdf


PDFprzekrój konstukcyjny.pdf


PDFszczegół.pdf


Specyfikacje techniczne


PDFSPECYFIKACJE CAŁOŚĆ.pdf


PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE - BRANŻA DROGOWA .pdf


PDFSST - rozbudowa oświelenia.pdf


Przedmiar robót budowlanych


PDFTułowice budowa infrastruktury rowerowej PRZEDMIAR.pdf


Zmiana treści SIWZ:


PDFZmiana treści SIWZ 1.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ 1:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf


Informacja z otwarcia ofert:


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Katarzyna Jaworska
 • opublikowano:
  03-12-2018 16:02
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  09-01-2019 13:43
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Tułowicach
  odwiedzin: 936
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×