Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja III Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 22.pdf

w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach


PDFUchwała nr 21.pdf

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok


PDFUchwała nr 20.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 19.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


PDFUchwała nr 18.pdf

w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”


PDFUchwała nr 17.pdf

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”


PDFUchwała nr 16.pdf

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


PDFUchwała nr 15.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 14.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 13.pdf

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 12.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok


Głosowania:

Głosowania - III Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach