Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFZarządzenie nr 16 z dnia 24.01.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r.pdf

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


PDFOferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14. ust. 1 i 2 z dnia 24.04.2003 r.pdf


PDFOferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14. ust. 1a i 2 z dnia 24.04.2003 r.pdf


PDFPrzewidywana kalkulacja kosztów - wersja 1.pdf


PDFPrzewidywana kalkulacja kosztów - wersja 2.pdf


PDFHarmonogram realizacji zadania publicznego.pdf


PDFHarmonogram realizacji zadania publicznego na okres dłuższy niż 1 rok.pdf