Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.02.2019 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx


Przedmiar robót budowlanych:


PDFPrzedmiar robót budowlanych.pdf


Projekt budowlany - architektura:


PDFZ1.pdf


PDFSN_A1.pdf


PDFS5_A2.pdf


PDFS4_A2.pdf


PDFS3_A2.pdf


PDFS2_A2.pdf


PDFopis_techniczny_mdk.pdf


Projekt budowlany - elektryka:


PDFRys. E3.pdf


PDFRys. E2.pdf


PDFRys. E1.pdf


PDFopis techniczny.pdf


Projekt budowlany - instalacje sanitarne:


PDFWyniki woda.pdf


PDFWyniki OZC.pdf


PDFS5.pdf


PDFWyniki ciep+éo.pdf


PDFS4.pdf


PDFS2.pdf


PDFS3.pdf


PDFS1.pdf


PDFopis techniczny.pdf


Projekt budowlany - inwentaryzacja:


PDFOPIS INWENTARYZACJA mdk.pdf


PDFSI1.pdf


PDFSI2.pdf


PDFSI3.pdf


PDFSI4.pdf


PDFSI5.pdf


PDFSI6.pdf


Projekt budowlany - konstrukcja:


PDFOpis techniczny - MDK Tu+éowice.pdf


PDFPB-K-01_A3_Rzut fundament+-w.pdf


PDFPB-K-02_840x297_Rzut parteru.pdf


PDFPB-K-03_A3_Strop nad parterem.pdf


PDFPB-K-04_A3_Rzut poddasza.pdf


PDFPB-K-05_A3_Rzut konstrukcji dachu.pdf


PDFPB-K-06_A2_Przekr+-j A-A.pdf


PDFPB-K-07_A2_Przekr+-j B-B i C-C.pdf


PDFPB-K-08_A3_Schematy konstrukcji w osiach +Ťcian zewn¦Ötrznych.pdf


Projekt wykonawczy - architektura:


PDFopis_wykonawczy_mdk.pdf


PDFSN_W_1.pdf


PDFSN_W_2.pdf


PDFSN_W_3.pdf


PDFSN_W_4.pdf


PDFSN_W_5.pdf


PDFSN_W_5A.pdf


PDFSN_W_6.pdf


PDFSN_W_7.pdf


PDFSN_W_8.pdf


PDFSN_W_9.pdf


PDFSN_W_10.pdf


PDFSN_W_11.pdf


PDFSN_W_12.pdf


PDFSN_W_13.pdf


PDFSN_W_14.pdf


PDFSN_W_15.pdf


PDFSN_W_16.pdf


PDFSN_W_17.pdf


PDFSN_W_18.pdf


PDFSN_W_19.pdf


PDFSN_W_20.pdf


PDFSN_W_21.pdf


PDFSN_W_23.pdf


PDFSN_W_24.pdf


PDFSN_W_25.pdf


Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne:


PDFOpis techniczny _PW_IE.pdf


PDFRys. E1.pdf


PDFRys. E2.pdf


PDFRys. E3.pdf


PDFRys. E4.pdf


PDFRys. E5.pdf


PDFRys. E6.pdf


PDFRys. E7.pdf


PDFRys. E8.pdf


PDFRys. E9.pdf


PDFRys. E10.pdf


PDFRys. E11.pdf


Projekt wykonawczy - konstrukcja:


PDFOpis techniczny PW konstrukcja - MDK Tułowice.pdf


PDFPW-K-01 - Rysunek zestawczy - Rzut fundamntów A2.pdf


PDFPW-K-02 - Rysunek zestawczy - Rzut parteru szer.A1_hA2.pdf


PDFPW-K-03 - Rysunek zestawczy - Strop nad parterem A3.pdf


PDFPW-K-04 - Rysunek zestawczy - Rzut poddasza A3.pdf


PDFPW-K-05 - Rysunek zestawczy - Rzut konstrukcji dachu A3.pdf


PDFPW-K-06 - Rysunek zestawczy - Przekroje sze.A0_h.A2.pdf


PDFPW-K-07 - Rysunek zestawczy - Schematy konstrukcji w osiach A3.pdf


PDFPW-KS-01_A1 - Schody Sch.1.pdf


PDFPW-KS-02_A1 - Schody Sch.2.pdf


PDFPW-KS-03_A3 - Balustrada Bal.4.pdf


PDFPW-KS-04_A3 - Nadproże B.1.1.pdf


PDFPW-KS-05_A3 - Nadproże NA.1.pdf


PDFPW-KS-06_A3 - Nadproże NA.2.pdf


PDFPW-KS-07_A3 - Nadproże NA.3.pdf


PDFPW-KS-08_A3 - Nadproże NA.4.pdf


PDFPW-KS-09_A3 - Nadproże NA.5.pdf


PDFPW-KŻ-01 - Zbrojenie fundamentów - format A2.pdf


PDFPW-KŻ-02 - Zbrojenie płyty P.1 - format A3.pdf


PDFPW-KŻ-03 - Zbrojenie słupów i wieńców - format A3.pdf


PDFPW-KŻ-04 - Zbrojenie schodów Sch.3 i nadproża NA.6 - format A3.pdf


Projekt wykonawczy - specyfikacje:


PDF2 Specyfikacje MDK.pdf


UWAGA Wykonawcy: zmiana projektu wykonawczego dotyczącego części sanitarnej:


PDFopis techniczny.pdf


PDFS1.pdf


PDFS2.pdf


PDFS3.pdf


PDFzestawienie grzejników.pdf


PDFzestawienie materiałów - wentylacja.pdf


Oświadczenia projektantów:


PDFOświadczenia projektantów.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf

PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 18.02.2019 r.pdf

PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 21.02.2019 r.pdf

PDFPozwolenie na budowę.pdf

PDFPrzykładowa karta katalogowa centrali.pdf

PDFREWIZJA_RZUT_DACHU.pdf

PDFREWIZJA_PRZEKROJE.pdf

PDFPW-K-05- Rysunek zestawczy - Rzut konstrukcji dachu A3.pdf

PDFPW-K-03 - Rysunek zestawczy - Strop nad parterem A3.pdf

PDFPW-K-04 - Rysunek zestawczy - Rzut poddasza A3.pdf

PDFzestawienie materiałów - instalacja nawiewna.pdf

PDF1 przedmiar dodatkowe 2019.pdf

PDFS6 instalacja wentylacyjna - przekroj.pdf

PDFS7 schemat kotłowni.pdf

PDFS4 instalacja gazowa.pdf

PDFS5 instalacja wentylacyjna.pdf

PDFS2 instalacja co.pdf

PDFS3 rozwinięcie co.pdf

PDFS1 instalacja wod-kan..pdf

PDFREWIZJA_RZUT_PRZYZIEMIA.pdf

PDFREWIZJA_RZUT_PODDASZA.pdf


Zmiana treści SIWZ:

PDFZmiana treści SIWZ - 18.02.2019 r.pdf


Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf