Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z dnia 05.02.2019 r.


PDFInformacja z dnia 05.02.2019 r.pdf

dla użytkowników wieczystych gruntów będących własnością Gminy Tułowice (jst) zabudowanych na cele mieszkaniowe