Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały nr 25 i 26 Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi


    Szanowni Mieszkańcy,

    W związku ze wzrostem opłat za składowanie odpadów komunalnych i opłat za korzystanie ze środowiska, uchwałą nr 25 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r., nastąpiła w Gminie Tułowice zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty za pojemnik.

Ponadto informuje się, że w związku ze zmianą deklaracji DO-2, stanowiącej załącznik do Uchwały nr  IV/26/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 lutego 2019 r. poz. 538) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.


PDFUchwała nr 25.pdf

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


PDFUchwała nr 26.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej