Przejdź do treści strony WCAG

Nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne


Burmistrz Tułowic

ogłasza nabór wniosków

na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających
na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tułowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Tułowice przeznaczonych w 2019 roku na dotacje celowe wynosi 50 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 26 kwietnia 2019 r. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Tułowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją. 

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej www.tulowice.pl lub w wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tułowicach w pokoju nr 2.

 WAŻNE !

Wnioski należy składać w wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tułowicach w pokoju nr 2.

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Tułowicach

2. Wniosek wraz z załącznikami


PDFWniosek.pdf

w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tułowice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 37.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice