Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont asfaltowej nawierzchni drogowej ul. Sportowej w Tułowicach i ul. Kolejowej w Szydłowie


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf


PDFZal. Nr 2 - projekt umowy.pdf


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx


Przedmiar robót budowlanych:


PDFPrzedmiar robót budowlanych - Tułowice.pdf


PDFPrzedmiar robót budowlanych - Szydłów.pdf


Dokumentacja techniczna:


PDFTułowice - przekrój A-A - remont nawierczhni ul. Sportowa.pdf


PDFTułowice - przekrój 1-1 - remont nawierczhni ul. Sportowa.pdf


PDFTułowice - plan zagospodarowania - remont nawierczhni ul.Sportowa.pdf


PDFTułowice - opis techniczny - remont nawierzchni ul. Sportowa.pdf


PDFSzydłów - mapa sytyuacyjna - remont nawierczchni ul. Kolejowa.pdf


PDFSzydłów - przekroje poprzeczne - Remont nawierczhni ul. Kolejowa.pdf


PDFSzydłów - specyfikacje techniczne - Remont nawierzchni ul. Kolejowa.pdf


PDFSzydłów - opis techniczny - Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kolejowa.pdf


PDFTułowice - specyfikacje techniczne - remont nawierzchni ul. Sportowa.pdf


Informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf