Przejdź do treści strony WCAG

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo – rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych – etap I - III przetarg


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx


Specyfikacje techniczne:


PDFSTWiOR Staw Hutnik chodnik.pdf


PDFSST-00.pdf


PDFSST-1.pdf


PDFSST-2.pdf


PDFSST-3.pdf


PDFSST-4.pdf


PDFSST-5.pdf


PDFSST-6.pdf


PDFSST-7.pdf


PDFSST-8.pdf


PDFSST-9.pdf


Przedmiary robót:


PDFPW - PRD Tułowice-Altana z nabrzeżem tablica.pdf


PDFPW - PRD Staw Hutnik chodnik wzdłuż DP 1717O tablica pomost.pdf


Projekt wykonawczy - altana i nabrzeże:


PDFPW altana i nabrzeże opis techniczny.pdf


PDFrys. nr 1.pdf


PDFrys nr 2.pdf


PDFrys. nr 3.pdf


PDFrys-nr-4.pdf


PDFrys-nr-5.pdf


Projekt wykonawczy - chodnik:


PDFPW chodnik wzdłuż DP 1717O opis.pdf


PDFrys. nr D1.pdf


PDFrys. nr D2.pdf


PDFrys. nr D3.pdf


Projekt wykonawczy - pomost:


PDFPW pomost opis.pdf


PDFrys. nr 1 - projekt wykonawczy.pdf


PDFrys. nr 2 - projekt wykonawczy.pdf


PDFrys-nr-3 - projekt wykonawczy.pdf


PDFrys. nr 4 - projekt wykonawczy.pdf


PDFrys. nr 5 - projekt wykonawczy.pdf


PDFrys. nr 6 - projekt wykonawczy.pdf


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf