Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja IX Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 2018 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tułowic wotum zaufania


Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2019
  przez: Teresa Cybuchowska-Balwierz
 • opublikowano:
  24-06-2019 13:36
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  24-06-2019 13:47
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Tułowicach
  odwiedzin: 323
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl