Przejdź do treści strony WCAG

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2014


1. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 900 kW, linii SN wraz z kablami sterowania  i telekomunikacyjnymi  oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi".2. Postępowanie administracyjne o wydanie zgody na  realizację przedsięwzięcia pn: „ Zmiana  sposobu użytkowania budynku  produkcyjnio-socjalnego  na zakład  stolarski  z lakiernią , hurtownią oraz pokojami noclegowymi  wraz z ich przebudową".3. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującego przebudowę  mostu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska  w ciągu drogi leśnej  nr 1 , oddział 1m, Leśnictwo Tułowice  w miejscowości Tułowice.