Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa i rozbudowa budynku lokalnego Centrum Kulturalnej Aktywizacji społeczności wsi Szydłów w miejscowości Szydłów przy ul. Kościelnej 2


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 11.09.2019 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx


Projekt budowlany -  architektura:


PDFDetal obróbek wokół ościeży.pdf


PDFDetal ścianki kolankowej poddasza.pdf


PDFDetal zamknięcia okapu poddasza.pdf


PDFElewacje 1.pdf


PDFElewacje 2.pdf


PDFObróbka elementu zamontowanego w ociepleniu.pdf


PDFOcieplenie ściań fundamentowych.pdf


PDFOcieplenie dachu.pdf


PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf


PDFRzut dachu.pdf


PDFPrzekroje A-A-,B-B.pdf


PDFRzut fundamentów.pdf


PDFRzut parteru.pdf


PDFRzut więżby dachowej.pdf


PDFRzut poddasza.pdf


PDFZestawienie stolarki.pdf


Projekt budowlany -  instalacje elektryczne:


PDFInstalacja odgromowa1.pdf


PDFPlan ułożenia bednarki.pdf


PDFInstalacja odgromowa2.pdf


PDFRzut przyziemia.pdf


PDFRzut poddasza.pdf


PDFTablica elektryczna biblioteka.pdf


PDFSchemat elektryczny złącza.pdf


PDFTablica elektryczna świetlicy.pdf


PDFTablica elektryczna OSP.pdf


Projekt budowlany -  instalacje sanitarne:


PDFAksonometria instalacji wodnej.pdf


PDFInstalacja co podłogowa.pdf


PDFZewnętrzna sieć kanalizacja deszczowa1.pdf


PDFZewnętrzna sieć kanalizacja deszczowa2.pdf


PDFZewnętrzna sieć kanalizacja deszczowa3.pdf


PDFZewnętrzna sieć kanalizacja deszczowa4.pdf


PDFRzut przyziemia instalacja wodno-kanalizacyjna.pdf


Projekt budowlany -  instalacje konstrukcja:


PDFBelki i nadproża.pdf


PDFFundamenty.pdf


PDFRzut parteru1.pdf


PDFPrzekroje A-A, B-B.pdf


PDFRzut parteru2.pdf


PDFRzut poddasza1.pdf


PDFRzut więźby dachowej.pdf


PDFRzut poddasza2.pdf


PDFWiązary dachowe1.pdf


PDFSłupy.pdf


PDFWieńce.pdf


PDFWiązary dachowe2.pdf


Projekt rozbiórki:


PDFPlan sytuacyjny.pdf


PDFProjekt rozbiórki świetlicy wiejskiej.pdf


PDFRzut piwnic.pdf


Przedmiar robót:


PDFPrzedmiar robót.pdf


Specyfikacje:


PDFSST-S.01 - instalacje sanitarne.pdf


PDFSST 0.13 - roboty kowalsko-ślusarskie.pdf


PDFSST-E.01 - instalacje elektryczne.pdf


PDFSST 0.11 - nawierzchnie utwardzone, zagospodarowanie terenu.pdf


PDFSST 0.12 - roboty malarskie.pdf


PDFSST 0.09 - izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne.pdf


PDFSST 0.10 - roboty elewacyjne, termoizolacja w standardzie ETICS.pdf


PDFSST 0.08 - montaż okien i drzwi.pdf


PDFSST 0.06 - tynki, okładziny ścian, posadzki.pdf


PDFSST 0.07 - roboty z płyt kartonowo-gipsowych.pdf


PDFSST 0.04 - roboty murowe.pdf


PDFSST 0.05 - dach konstrukcja i pokrycie.pdf


PDFSST 0.02 - roboty ziemne.pdf


PDFSST 0.03 - roboty betonowe i żelbetowe.pdf


PDFSST 0.00 - wymagania ogólne.pdf


PDFSST 0.01 - roboty rozbiórkowe.pdf


Opis techniczny:


PDFOpis techniczny.pdf


Zmiana treści SIWZ:


PDFZmiana treści SIWZ - 23.08.2019 r.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf


Informacja z otwarcia ofert:


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf