Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 90 z dnia 07.10.2019 r.


PDFZarządzenie nr 90 z dnia 07.10.2019 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”