Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XIII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r”.


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.