Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2020


PDFUchwała RIO nr 91/2020 z dnia 21.04.2020 r.pdf

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2019 r.


PDFUchwała RIO nr 271/2020 z dnia 31.08.2020 r.pdf.pdf

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku


PDFUchwała RIO nr 232/2020 z dnia 16.06.2020 r.pdf

 o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tułowic z wykonania budżetu gminy za 2019 r.


PDFUchwała RIO nr 423/2019 z dnia 04.12.2019 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2020 r.


PDFUchwała RIO nr 424/2019 z dnia 04.12.2019 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2020-2023


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji