Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2020 rok


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


PDFUchwała nr 5.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


PDFUchwała nr 8.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania