Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - I półrocze


PDFZarządzenie nr 119 z dnia 29.01.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji


PDFRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.pdf

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań