Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFZarządzenie nr 120 z dnia 29.01.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r.pdf

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań