Przejdź do treści strony WCAG

Wybory prezydenckie 2020 r.


PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07.05.2020 r.pdf


PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020 r.pdf

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


PDFObwieszczenie o Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020 r.pdf

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15.04.2020 r.pdf


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15.04.2020 r.pdf


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15.04.2020 r.pdf


PDFObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dnia 10.04.2020 r.pdf

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


PDFZgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf


PDFUchwała nr 18/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.02.2020 r.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach.pdf


PDFUchwała nr 19/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.02.2020 r.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.pdf

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach.pdf

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach.pdf


PDFUchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.02.2020 r.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.pdf


PDFPismo do kierowników w sprawie utworzenia obwodów odrębnych.pdf


PDFDostosowanie opisu granic obwodów głosowania w odniesieniu do przedmiotowych podziałów.pdf