Przejdź do treści strony WCAG

Wybory Samorządowe 2014


PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10.12.2014 r.pdf


PDFZarządzenie nr 177/2014 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia w sprawie zarzadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik do zarządzania nr 177/2014 Wojewody Opolskiego z dnia 8.12.2014 r.pdf


PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów II tura.pdf


PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów II tura - Szydłów.pdf

PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów II tura - Skarbiszowice.pdf

PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów II tura - Goszczowice.pdf

PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów II tura - Zespół Szkół.pdf

PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów II tura - Tułowicki Ośrodek Kultury.pdf

PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów II tura - Gminny Zespół Szkół.pdf


PDFUchwała nr 8/2014 z dnia 18.11.2014r.pdf


PDFWybory na Wójta Gminy Tułowice - protokół z wyborów.pdf


PDFWybory do Rady Gminy Tułowice - protokół z wyborów.pdf


PDFInformacja w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rady powiatów i sejmików województw.pdf


PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 23.10.14r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tułowice.pdf


PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 23.10.14r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tułowice.pdf


PDFKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r.pdf


PDFUchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 16.10.2014r.pdf


PDFLosowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.pdf


PDFInformacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej i godzinach jej urzędowania.pdf


PDFUchwała nr 117 z dnia 25 października 2012r.pdf

w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


PDFUchwała nr 257 z dnia 4 września 2014r.pdf

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej


PDFUchwała nr 116 z dnia 25 października 2012r.pdf

w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 5 września 2014r.pdf


PDFZarządzenie nr 332 z dnia 4 września 2014r.pdf

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia.2014r.pdf

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014r.pdf

w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r. do Sejmiku Województwa Opolskeigo, rad powiatow i rad gmin w wojewodztwie opolskim


Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej